Thursday, June 01, 2017

WoodstoriesWeekendens fortællearrangement på skønt beliggende Fændrikhus ved Esrum Sø, som man finder på en god halvandet kilometers vandring gennem skoven, var Woodstories. Og det internationale i titlen gav også mening for i det mindste én af fortællerne, Svend-Erik Engh. Han flytter nemlig om få dage til Edinburgh i Skotland og vil til at begå sig som storyteller på engelsk.
- Jeg har været igang med at optræne mig til det. Sprog og krop skal spille sammen, når man fortæller, og det er begyndt at komme på engelsk, fortæller Svend-Erik Engh.
Svend-Erik Engh har nu været professionel historiefortæller i mere end 30 år, bl.a. med Historier under Bøgen i Kongens Have fra 2000 til 2008.
Det er sammenslutningen Nordkystfortællerne der stod bag weekendens Woodstory på Fændrikhus. Omkring 100 gæster var forbi i løbet af lørdagen, mens lidt over det halve var samlet søndag.
Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Tuesday, May 30, 2017

Hvem har rettighederne til en fortalt historie?

Tjah, hvad skal man sige, her lige før flyet letter og tager mig over vandet. Jeg oplever en forsimpling her i et dilemma, jeg har levet med siden jeg som højskolelærer i 1994 trådte ind i fortællingens verden. Forsimplet bl.a. af den grund, at fortælling ikke er litteratur, selv om vi nu er under Statens Kunstfond som Mundtlig Litteratur. Mundtlig fortælling er en vekselvirkning, en venligt vibrerende vekselvirkning, også mellem fortællinger, der er profane og samlet op på et værtshus, fortællinger er også episoder, som jeg oplevede på gaden (hvis jeg så oplevede det sammen med en anden fortæller, hvem har så ejendomsretten til fortællingen om begivenheden?). Og fortællinger er også fortællinger, som er urgamle og samlet op fra mundens gemmer. Hver historie har sit eget liv og sin egen historie og du er bærer af den historie. Jeg siger ikke dette, uden at kende til problematikken. Lad mig give et eksempel. Jeg oplevede i begyndelsen af min karriere en ung pige fortælle en af mine selvlavede historier (det skal lige indskydes her, at historien er en parafrase over en af H.C. Andersen´s historier). Den unge kvinde indledte historien med: "Jeg har lavet en historie". Min største anke mod dette var, at den unge kvinde følte, at hun lige skulle sige, at det var hende selv, der havde skabt historien. Det var decideret tåbeligt. Hun blev meget skamfuld, da hun fortalte mig, at det var hendes lærer, der havde fortalt historien og at hun havde opfattet det som om, han havde lavet historien. Da hun så, at han ikke var i lokalet, kunne hun fortælle den, som om det var hendes egen. Så nu havde jeg pludselig en lærer, der ikke kunne finde ud af at indlede med at fortælle, hvor han havde historien fra. Samme historie blev fortalt af en norsk fortæller til den norske prinsesse Marta Louise med selv samme indledning. Denne norske fortæller indledte historien med: "Jeg har lavet en historie (...)" Så jeg ved godt, at der er et dilemma. Og det nemmeste ville være at lave firkantede retningslinier, som alle skal overholde, mest fordi det er det bekvemmeste. Det svære er at fastholde en høj grad af moral fra hver enkelt fortæller. En moral, som hele tiden peger indad og hele tiden skal stilles op mod den praktiske virkelighed. Hvordan har jeg det med det her? Hvad vil jeg sige til at begynde med? Der er situationer, hvor det bare ikke fungerer at fortælle om historien. Der skal historien bare fortælles, lige på og uden omsvøb. Det er dette og andre aspekter af dette, vi må være i konstant dialog om. Være i samtale om hvad det er, der rører sig derude. Dialogen må bæres af historier om virkelige begivenheder, ikke stramme regler, der minder om paragraffer. Jeg synes, at jeg som anarkist ville lave dette indspark, mest fordi dilemmaet er evigt aktuelt og efter min mening ikke bare kan lukkes med et forsimplet regelsæt.

Edinburgh

Edinburgh

The ale mother
With all her doubts
Listened to the pibes
and the organ crowds

chorus
It is all about a town
a merry go round
If you´d been there
you know the sound

Traffic off course
and peoples chat
A seagull scream
and a pibe on top of that

On a cliff so cruel
A medieval castle so pure
The volcano so quiet
will give you a cure

The hearts of the people
filled with pride and joy
Under the playful steeple
I discover a little boy

Waiting for the dog to move
Seven years that dog sat
on a grave so groove
didn´t chase neighbors cat

chorus
It is all about a town
a merry go round
If you´d been there

you know the sound

When I woke up
with a hangover cold
My voice was sour
And I felt so old

A cofee shop offered 
a tea and a smile
I watched the parade 
on the royal mile

chorus
It is all about a town
a merry go round
If you´d been there
you know the sound
Sunday, February 03, 2013

Visions workshops


Hvordan fortæller og formidler man den gode historie med passion?
Ved Storyteller Svend-Erik Engh, se www.historier.dk

Oplæg om den gode historie:

Storyteller Svend-Erik Engh vil vise, hvordan en god historie kan fange interessen hos tvivlsomme lyttere.
Gennem et klart billedsprog bliver dine lyttere fanget ind i fortællingen og fordi historien er interessant, får den dine lyttere til at spidse ører.

Oplæg og efterfølgende øvelser vil give deltagerne redskaber til at

-       formidle klare billeder
-       formidle de gode historier om produktet og hvor det kommer fra
-       blive bevidst om kroppens og stemmens muligheder
-       skelne mellem den fortalte og den skrevne/filmede historie
-       fortælle starten på historien på en fængende måde
-       fortælle midten, så vi forstår hvorfor vi skal høre historien
-       fortælle slutningen, så lytterne inspireres til handling


En historie består af to komponenter: Sanseindtryk og logik.

Det sansende er beskrivelser af produktet eller en del af produktet, tomatens dybrøde farve, brødets sprøde skorpe, champignonens form.

Opgave: Beskriv mundtligt på så kort tid som muligt produktets stærkeste side. Ren beskrivelse, ingen historie. Gå og øv dig på dine medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad er det ved din beskrivelse, der fanger lytterens interesse?
Anvend gerne et kamera, hvor du tager et billede, som udelukkende fokuserer på den del af produktet, som du mener kan overbevise en tvivler. Kan være en del af produktet (et nær-billede), kan være et helt billede af produktet, kan være et landskab eller de mennesker, der arbejder med produktet (total-billede).

Det logiske er den ramme, disse sanseindtrykkene er indsat.

En historie er en beskrivelse af noget, som er sket og som ikke sker hver dag, Historien består af
1.    En fængende begyndelse med en overraskelse, gerne negativt, så vi tænker: Hvordan skal det gå?
2.    Beskrivelse af en helt, som står overfor en konflikt, noget skal løses
3.    Løsningen er dit produkt.
Opgave: Find situationer, hvor dit produkt gjorde en forskel eller hvor nogle medarbejdere gjorde en ekstra indsats for at levere et 100 % kvalitets-produkt. Test dem på medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad fik historien lytteren til at gøre?

Svend-Erik Engh (DK)
Svend-Erik Engh har 20 års uafbrudt erfaring med at undervise i historiefortælling.
Startede sin karriere som historiefortæller og underviser i historiefortælling på Borups Højskole, hvor han arbejdede i 6 år. Her etablerede han samarbejdet Beretter Akademiet med to svenske fortællere. De skabte sammen fortællings-koncepter, som i dag går sin sejrsgang rundt omkring i Norden, bl.a. Fortælle-angreb og Historier under forskellige træer. Det mest kendte af disse var Historier under Bøgen i Kongens Have, som Svend-Erik Engh arrangerede i 10 år.
Siden år 2000 har Svend-Erik Engh arbejdet med Organisational Storytelling og er i dag den eneste Licensed Practitioner: Steve Denning Leadership Storytelling. Han har i forbindelse med samarbejdet med Steve Denning opnået den hæder at være foredragsholder tre år i træk på Smithsonian Institute i Washington D.C.
I 2006 skrev han bogen ”Fortæl en Historie”, som fik 4 akademi-huer af Børsen. Bogen er oversat til engelsk og en udgave er ved at blive udarbejdet til det ungarske marked.
Han har løst mange opgaver i danske virksomheder og organisationer herunder
Copenhagen Business School, Novozymes, Novo Nordisk, CSC, Handelsskolen i Århus,
Region Ålborg, Microsoft Danmark, Maersk Container Industry, FDB og Københavns Kommune.Friday, February 01, 2013

At kunne tale i billeder

Efter en times samvær med historier om min mor ('skjyt' på norsk lyder som 'shit' på engelsk for en moderne elev), Jens Nielsen (Danmarks sidste halshugning), brødrene Schou (som var modstandsmænd og oplevede bl.a. en dramatisk flugt i Hvidovre), pigen der kyssede en død og den sure prinsesse kan jeg bare konstatere: At tale i billeder fungerer for store og små.

De undrede sig over at jeg kunne mere end 400 historier udenad. Jeg fortalte dem, at jeg kunne huske billederne i historien, ikke ordene.

Anders Granström siger det så fint i denne video fra 2008, du skal spole hen til 1:23 for at høre Anders´fine historie + kommentarer.
Wednesday, January 30, 2013

Springboard Stories - åben workshop for ledere

Tirsdage den 5. , 12., 19. og 26. februar kl. 13-17: Åben Workshop i Springboard Stories.

Der er mange forklaringer på, hvorfor forandringer går galt. Ofte er det ikke på grund af manglende engagement hos medarbejderne, men fordi de ikke kan identificere sig med forandringerne. En god historie er med til at skabe identitet og fællesskabsfølelse i organisationen - og sætter ord på det, der skal ændres. Lær hvordan du skaber en god historie, som gør jeres forandringer tydelige og meningsfulde. 

Pris: Donation. 
Tilmelding via www.historier.dk/kontakt.htm

Tuesday, January 29, 2013

Springboard Stories

Jeg har skrevet en artikel på www.lederweb.dk om Springboard Stories - her er starten af artiklen: 

Springbrættet til forandring

25.01.13

Link til artiklen: http://is.gd/EOR6Y2

Der er mange forklaringer på, hvorfor forandringer går galt. Ofte er det ikke på grund af manglende engagement hos medarbejderne, men fordi de ikke kan identificere sig med forandringerne. En god historie er med til at skabe identitet og fællesskabsfølelse i organisationen - og sætter ord på det, der skal ændres. Læs her hvordan du skaber en god historie, som gør jeres forandringer tydelige og meningsfulde.

Af Svend-Erik Engh, Leading CapacitySom leder skal du skabe klare billeder af, hvordan succes kan opnås. Billeder baseret på et fælles værdigrundlag, som forvalter succesen både på det personlige og det organisatoriske plan. En god historie, fortalt på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, giver masser af konkret erfaring fra sig og kan hurtigt gives videre. Den Sure Prinsesse


"Den Sure Prinsesse" er nu tilgængelig til iPads og IPhones på iTunes. Ebogen er interaktiv og du kan vælge at høre Svend-Erik fortælle historien mens du følger med i teksten eller ser på de flotte illustrationer af Lasse Bo Christensen. 

Woodstories

Weekendens fortællearrangement på skønt beliggende Fændrikhus ved Esrum Sø, som man finder på en god halvandet kilometers vandring ...