Sunday, November 25, 2012

Trekanter, fisk, fingeren og hånden

Nyhedstrekantener så vidt jeg er orienteret blevet afløst af dramatrekanten:.

Vi har også sandarten
, hvalfiskenog 
en pegefinger  
Hey You See so som modeller.

Kombinerer vi disse modeller medfår vi nogle redskaber, som er gode at bruge, når vi skal udvikle de gode historier.
PS. Hånden er god, fordi den altid er ved hånden.
No comments:

Woodstories

Weekendens fortællearrangement på skønt beliggende Fændrikhus ved Esrum Sø, som man finder på en god halvandet kilometers vandring ...