Sunday, February 03, 2013

Visions workshops


Hvordan fortæller og formidler man den gode historie med passion?
Ved Storyteller Svend-Erik Engh, se www.historier.dk

Oplæg om den gode historie:

Storyteller Svend-Erik Engh vil vise, hvordan en god historie kan fange interessen hos tvivlsomme lyttere.
Gennem et klart billedsprog bliver dine lyttere fanget ind i fortællingen og fordi historien er interessant, får den dine lyttere til at spidse ører.

Oplæg og efterfølgende øvelser vil give deltagerne redskaber til at

-       formidle klare billeder
-       formidle de gode historier om produktet og hvor det kommer fra
-       blive bevidst om kroppens og stemmens muligheder
-       skelne mellem den fortalte og den skrevne/filmede historie
-       fortælle starten på historien på en fængende måde
-       fortælle midten, så vi forstår hvorfor vi skal høre historien
-       fortælle slutningen, så lytterne inspireres til handling


En historie består af to komponenter: Sanseindtryk og logik.

Det sansende er beskrivelser af produktet eller en del af produktet, tomatens dybrøde farve, brødets sprøde skorpe, champignonens form.

Opgave: Beskriv mundtligt på så kort tid som muligt produktets stærkeste side. Ren beskrivelse, ingen historie. Gå og øv dig på dine medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad er det ved din beskrivelse, der fanger lytterens interesse?
Anvend gerne et kamera, hvor du tager et billede, som udelukkende fokuserer på den del af produktet, som du mener kan overbevise en tvivler. Kan være en del af produktet (et nær-billede), kan være et helt billede af produktet, kan være et landskab eller de mennesker, der arbejder med produktet (total-billede).

Det logiske er den ramme, disse sanseindtrykkene er indsat.

En historie er en beskrivelse af noget, som er sket og som ikke sker hver dag, Historien består af
1.    En fængende begyndelse med en overraskelse, gerne negativt, så vi tænker: Hvordan skal det gå?
2.    Beskrivelse af en helt, som står overfor en konflikt, noget skal løses
3.    Løsningen er dit produkt.
Opgave: Find situationer, hvor dit produkt gjorde en forskel eller hvor nogle medarbejdere gjorde en ekstra indsats for at levere et 100 % kvalitets-produkt. Test dem på medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad fik historien lytteren til at gøre?

Svend-Erik Engh (DK)
Svend-Erik Engh har 20 års uafbrudt erfaring med at undervise i historiefortælling.
Startede sin karriere som historiefortæller og underviser i historiefortælling på Borups Højskole, hvor han arbejdede i 6 år. Her etablerede han samarbejdet Beretter Akademiet med to svenske fortællere. De skabte sammen fortællings-koncepter, som i dag går sin sejrsgang rundt omkring i Norden, bl.a. Fortælle-angreb og Historier under forskellige træer. Det mest kendte af disse var Historier under Bøgen i Kongens Have, som Svend-Erik Engh arrangerede i 10 år.
Siden år 2000 har Svend-Erik Engh arbejdet med Organisational Storytelling og er i dag den eneste Licensed Practitioner: Steve Denning Leadership Storytelling. Han har i forbindelse med samarbejdet med Steve Denning opnået den hæder at være foredragsholder tre år i træk på Smithsonian Institute i Washington D.C.
I 2006 skrev han bogen ”Fortæl en Historie”, som fik 4 akademi-huer af Børsen. Bogen er oversat til engelsk og en udgave er ved at blive udarbejdet til det ungarske marked.
Han har løst mange opgaver i danske virksomheder og organisationer herunder
Copenhagen Business School, Novozymes, Novo Nordisk, CSC, Handelsskolen i Århus,
Region Ålborg, Microsoft Danmark, Maersk Container Industry, FDB og Københavns Kommune.Friday, February 01, 2013

At kunne tale i billeder

Efter en times samvær med historier om min mor ('skjyt' på norsk lyder som 'shit' på engelsk for en moderne elev), Jens Nielsen (Danmarks sidste halshugning), brødrene Schou (som var modstandsmænd og oplevede bl.a. en dramatisk flugt i Hvidovre), pigen der kyssede en død og den sure prinsesse kan jeg bare konstatere: At tale i billeder fungerer for store og små.

De undrede sig over at jeg kunne mere end 400 historier udenad. Jeg fortalte dem, at jeg kunne huske billederne i historien, ikke ordene.

Anders Granström siger det så fint i denne video fra 2008, du skal spole hen til 1:23 for at høre Anders´fine historie + kommentarer.
Wednesday, January 30, 2013

Springboard Stories - åben workshop for ledere

Tirsdage den 5. , 12., 19. og 26. februar kl. 13-17: Åben Workshop i Springboard Stories.

Der er mange forklaringer på, hvorfor forandringer går galt. Ofte er det ikke på grund af manglende engagement hos medarbejderne, men fordi de ikke kan identificere sig med forandringerne. En god historie er med til at skabe identitet og fællesskabsfølelse i organisationen - og sætter ord på det, der skal ændres. Lær hvordan du skaber en god historie, som gør jeres forandringer tydelige og meningsfulde. 

Pris: Donation. 
Tilmelding via www.historier.dk/kontakt.htm

Tuesday, January 29, 2013

Springboard Stories

Jeg har skrevet en artikel på www.lederweb.dk om Springboard Stories - her er starten af artiklen: 

Springbrættet til forandring

25.01.13

Link til artiklen: http://is.gd/EOR6Y2

Der er mange forklaringer på, hvorfor forandringer går galt. Ofte er det ikke på grund af manglende engagement hos medarbejderne, men fordi de ikke kan identificere sig med forandringerne. En god historie er med til at skabe identitet og fællesskabsfølelse i organisationen - og sætter ord på det, der skal ændres. Læs her hvordan du skaber en god historie, som gør jeres forandringer tydelige og meningsfulde.

Af Svend-Erik Engh, Leading CapacitySom leder skal du skabe klare billeder af, hvordan succes kan opnås. Billeder baseret på et fælles værdigrundlag, som forvalter succesen både på det personlige og det organisatoriske plan. En god historie, fortalt på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, giver masser af konkret erfaring fra sig og kan hurtigt gives videre. Den Sure Prinsesse


"Den Sure Prinsesse" er nu tilgængelig til iPads og IPhones på iTunes. Ebogen er interaktiv og du kan vælge at høre Svend-Erik fortælle historien mens du følger med i teksten eller ser på de flotte illustrationer af Lasse Bo Christensen. 

Woodstories

Weekendens fortællearrangement på skønt beliggende Fændrikhus ved Esrum Sø, som man finder på en god halvandet kilometers vandring ...