Sunday, February 03, 2013

Visions workshops


Hvordan fortæller og formidler man den gode historie med passion?
Ved Storyteller Svend-Erik Engh, se www.historier.dk

Oplæg om den gode historie:

Storyteller Svend-Erik Engh vil vise, hvordan en god historie kan fange interessen hos tvivlsomme lyttere.
Gennem et klart billedsprog bliver dine lyttere fanget ind i fortællingen og fordi historien er interessant, får den dine lyttere til at spidse ører.

Oplæg og efterfølgende øvelser vil give deltagerne redskaber til at

-       formidle klare billeder
-       formidle de gode historier om produktet og hvor det kommer fra
-       blive bevidst om kroppens og stemmens muligheder
-       skelne mellem den fortalte og den skrevne/filmede historie
-       fortælle starten på historien på en fængende måde
-       fortælle midten, så vi forstår hvorfor vi skal høre historien
-       fortælle slutningen, så lytterne inspireres til handling


En historie består af to komponenter: Sanseindtryk og logik.

Det sansende er beskrivelser af produktet eller en del af produktet, tomatens dybrøde farve, brødets sprøde skorpe, champignonens form.

Opgave: Beskriv mundtligt på så kort tid som muligt produktets stærkeste side. Ren beskrivelse, ingen historie. Gå og øv dig på dine medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad er det ved din beskrivelse, der fanger lytterens interesse?
Anvend gerne et kamera, hvor du tager et billede, som udelukkende fokuserer på den del af produktet, som du mener kan overbevise en tvivler. Kan være en del af produktet (et nær-billede), kan være et helt billede af produktet, kan være et landskab eller de mennesker, der arbejder med produktet (total-billede).

Det logiske er den ramme, disse sanseindtrykkene er indsat.

En historie er en beskrivelse af noget, som er sket og som ikke sker hver dag, Historien består af
1.    En fængende begyndelse med en overraskelse, gerne negativt, så vi tænker: Hvordan skal det gå?
2.    Beskrivelse af en helt, som står overfor en konflikt, noget skal løses
3.    Løsningen er dit produkt.
Opgave: Find situationer, hvor dit produkt gjorde en forskel eller hvor nogle medarbejdere gjorde en ekstra indsats for at levere et 100 % kvalitets-produkt. Test dem på medarbejdere, familie og venner. Spørg efterfølgende: Hvad fik historien lytteren til at gøre?

Svend-Erik Engh (DK)
Svend-Erik Engh har 20 års uafbrudt erfaring med at undervise i historiefortælling.
Startede sin karriere som historiefortæller og underviser i historiefortælling på Borups Højskole, hvor han arbejdede i 6 år. Her etablerede han samarbejdet Beretter Akademiet med to svenske fortællere. De skabte sammen fortællings-koncepter, som i dag går sin sejrsgang rundt omkring i Norden, bl.a. Fortælle-angreb og Historier under forskellige træer. Det mest kendte af disse var Historier under Bøgen i Kongens Have, som Svend-Erik Engh arrangerede i 10 år.
Siden år 2000 har Svend-Erik Engh arbejdet med Organisational Storytelling og er i dag den eneste Licensed Practitioner: Steve Denning Leadership Storytelling. Han har i forbindelse med samarbejdet med Steve Denning opnået den hæder at være foredragsholder tre år i træk på Smithsonian Institute i Washington D.C.
I 2006 skrev han bogen ”Fortæl en Historie”, som fik 4 akademi-huer af Børsen. Bogen er oversat til engelsk og en udgave er ved at blive udarbejdet til det ungarske marked.
Han har løst mange opgaver i danske virksomheder og organisationer herunder
Copenhagen Business School, Novozymes, Novo Nordisk, CSC, Handelsskolen i Århus,
Region Ålborg, Microsoft Danmark, Maersk Container Industry, FDB og Københavns Kommune.No comments:

Woodstories

Weekendens fortællearrangement på skønt beliggende Fændrikhus ved Esrum Sø, som man finder på en god halvandet kilometers vandring ...