Posts

Showing posts from September, 2005

Vekselvirkning 3

N.F.S. Grundtvig´s bog ”Nordens Mythologi” fra 1832 er ikke nem læsning. Det er den bog, hvor han bl.a. siger ”Frihed for Loke såvel som for Thor.” Bibliotekaren har fortalt mig, at beskrivelsen af Balders død, Ragnaroks komme og den nye verdens opståen er stærk og fyldt med billeder. Jeg læser det pågældende afsnit og noterer, at der her er noget at arbejde videre med.

Jeg bliver interesseret. Jeg har aldrig før læst noget af Grundtvig og der er ingen på højskolen, der har bedt mig om at forholde sig til skaberen af den skoleform, som vi lever i til daglig. Det er ikke så nemt at læse, men jeg bliver fanget. Især de indledende betragtninger er interessante.

Bogen indeholder et forord, skrevet af Poul Engberg, som i 1994 stadig var aktiv som bestyrelsesmedlem i Borups Højskole. Derfor læser jeg det med ekstra interesse.

Jeg læser:

”1. Med sit videnskabsbegreb sprænger Grundtvig positivismens snævre grænser og livsreducerende lænker og peger frem mod en videnskab, der befinder sig i e…

Vekselvirkning 2

Når du læser dette, har jeg ikke en chance for at justere mit budskab. Det kan jeg, når jeg fortæller historier mundtligt. Jeg kan lynhurtigt fange en usikkerhed i øjenkorgen hos dem, der lytter. Og efterfølgende kan jeg korrigere min historie, så den passer til dem, der lytter. Og det er umærkeligt, det der sker.

En fortalt historie er en vekselvirkning mellem billeder og handling. Hvis ikke billederne er klare, ingen lyttere. Hvis ikke historien føles gennemarbejdet, hvis fortælleren fortæller, mere for sin egen skyld end for dem, der lytter eller hvis historien er for færdig, som de af mine kollegaer, der laver teater og derfor ikke overlader ansvaret for billedskabelsen hos lytteren, så er der ingen god historie.
Billederne, der skabes inde i lytterne, påvirker vekselvirkende fortællerens billeder. Det er en af de mest fantastiske egenskaber ved den mundtlige fortælling: Lytteren skaber verden sammen med den, der fortæller. Du betyder noget, når du lytter. Når du ser fjernsyn eller…

Vekselvirkning

Da jeg begyndte med at undervise i historiefortælling for 10 år siden, opfandt jeg et begreb, VVV, venligt vibrerende vekselvirkning. Det har siden vist sig at være meget holdbart.

I forhold til at være historiefortæller arbejder jeg med VVV på følgende måde: Venligt Vibrerende Vekselvirkning er min fordanskning af det kinesiske begreb dao eller tao Det er ikke muligt at adskille begrebet i enkeltdele, venligt - vibrerende - vekselvirkning. Begrebet er helt og udeleligt.

Du er som fortæller spændt op imellem forskellige modsætningspar. Der er myriader af dem. Jeg vil her blot introducere begrebet gennem at fokusere på relationen historiefortæller/lytter.

Du indtræder som fortæller i en uforudsigelig dans mellem forskellige modsætningsforhold, som evigt veksler mellem hinanden. Og denne komplementære modsætningsdans er det, som jeg kalder venligt vibrerende vekselvirkning. Jeg er "på" som fortæller og fanger lytterens opmærksomhed med noget, der fx. kan skabe latter, forundring,…

Historiefortælling

Jeg vil på denne blog fortælle om, hvordan en historiefortæller ser på verden. Jeg vil bidrage med oplevelser, overvejelser og advarlser. Jeg er historiefortæller og har bl.a. skabt Historier under Bøgen, historiefortælling under et smukt bøgetræ i Kongens Have.
Jeg bliver inviteret ud til skoler, virksomheder, organisationer. Alle steder med samme resultat: Folk kan lide at få fortalt en god historie.