Posts

Showing posts from 2007

Empati

I min sidste kommentar talte jeg om, at det gør os trygge, når vi kan analysere indholdet i en historie. Vi har ikke lært at tale om de elementer, der bærer en fortalt historie.
I stedet lærer vi allerede i de første klasser at sætte i system og at putte historier ind i formularer. Det vigtigste i en historie er ikke at barnet kan sætte sig ind i et andet menneskes livsvilkår (som jeg mener er kernen i at lære mennesker om historiefortælling).

Når en dreng eller pige laver en dansk stil allerede i 2. klasse arbejder dansklærere med at katagorisere, analysere og sætte i system. Dansk bliver et fag, hvor det handler om paratviden, at kunne svare på genrer og den slags. For mig er det rimeligt ligegyldigt, i hvilken kasse du sætter historien. Hvis vi skal tale indholdet i en historie (og ikke snakke om historiefortællingens helhed), vil jeg foreslå empati som kvalitetsmåling. Hvis et barn kan sætte sig ind i et andet menneskes livsvilkår og forestille sig, hvordan dette menneske føler, er …

vekselvirkning 4

Det her bliver en lille smule kompliceret.

Vi starter stille og roligt med at fastslå, at der foregår en vekselvirkning mellem den, der fortæller og den, der lytter til en fortælling.
Hvis vi undersøger, hvad det er der sker, vil vi se, at der også er en vekselvirkning mellem de elementer, som ligger i relationen fortæller/lytter. Først og fremmest er der historien. Og her er vi lidt på hjemmebane. Så skal vi tænke. Analysere. Finde ud af, om vi kan putte historien i en af de bokse, som gør os så trygge. Er det et eventyr? En fabel? En skrøne? Når vi har gjort det, kan vi analysere historien. Det gør os trygge og fortælleren kan føre os afsted på et trygt hav.
Men så sker det. Pludselig bliver vi utrygge. Der opstår noget magisk, noget uforudsigeligt. Fortælleren og lytteren indgår i et komplekst samspil, hvor billeder, lyde og dufte udveksles og lytteren opdager, at det er muligt at påvirke fortællerens rytme, åndedræt og energi.
Så opstår det, der ikke kan beskrives med ord. Det nærmest…

Hvad skal jeg undervise i?

Jeg er ved at lave planer for forårets undervisning. Det er svært at vælge emner. Foreløbig har jeg skrevet forskellige forslag op: At blive en bedre fortæller - for begyndere, for lidt øvede og de rigtigt seje. Springboard Stories, Steve Dennings metode til at skabe varige forandringer. Den organiske organisation - ikke helt klart hvordan dette skal sælges. Men det handler om, at der er en konstant sammenhæng mellem den fortalte (og det er kun den fortalte historie, der virker) og virkeligheden.