Tuesday, September 06, 2005

Vekselvirkning 2

Når du læser dette, har jeg ikke en chance for at justere mit budskab. Det kan jeg, når jeg fortæller historier mundtligt. Jeg kan lynhurtigt fange en usikkerhed i øjenkorgen hos dem, der lytter. Og efterfølgende kan jeg korrigere min historie, så den passer til dem, der lytter. Og det er umærkeligt, det der sker.

En fortalt historie er en vekselvirkning mellem billeder og handling. Hvis ikke billederne er klare, ingen lyttere. Hvis ikke historien føles gennemarbejdet, hvis fortælleren fortæller, mere for sin egen skyld end for dem, der lytter eller hvis historien er for færdig, som de af mine kollegaer, der laver teater og derfor ikke overlader ansvaret for billedskabelsen hos lytteren, så er der ingen god historie.
Billederne, der skabes inde i lytterne, påvirker vekselvirkende fortællerens billeder. Det er en af de mest fantastiske egenskaber ved den mundtlige fortælling: Lytteren skaber verden sammen med den, der fortæller. Du betyder noget, når du lytter. Når du ser fjernsyn eller ser en film i biffen, kan du ret beset dø midt i det mest spændende øjeblik. Filmen og fjernsynet er da hamrende ligeglade. De fortsætter envejskommunikationen, selv om der ikke er nogen til at overvære det. I den mundtlige fortælling betyder din tilstedeværelse noget. Og grunden til at det er sådan, er den venligt vibrerende vekselvirkning.

Når nu WWW er blevet gennemkommercialiseret eller overtaget af vanvittige mennesker med aparte tendenser, så må vi andre nogenlunde normale sætte vores lid til den næste revolution: VVV, venligt vibrerende vekselvirkning.

No comments:

Artikel i Kommunikationen.dk

http://is.gd/sqmk0O - storytelling for en ny generation af ledere.