Saturday, September 23, 2006

At give respons på en historie

Et menneske fortæller en historie til et andet menneske. Lytteren bliver ikke helt fanget, historien er for lang, det er ikke helt til at finde ud af, hvorfor lytteren skal høre den historie lige nu, fortælleren bliver i tvivl undervejs og ledes på afveje. Når historien er slut, er det sin sag at påpege de fejl og mangler, der var ved historien.
Mange oplever det meget personligt og sårende at få respons på en fortalt historie.
Derfor er det vigtigt at give folk redskaber til respons.
I min bog, "Fortæl en historie" angiver jeg en måde, hvorpå en sådan respons kan gives:

1. angiv det klareste billede.
2. fortæl om en ting ved fortælleren, som du godt kunne lide
3. fortæl hvad du lærte af historien
4. giv et godt råd til fortællerens måde at fortælle historien på
5. giv et godt råd til hvordan historiens effekt kan blive bedre

Jeg har brugt metoden, bl.a. på Ollerup-kurset i foråret. Den har fungeret OK, men ikke optimalt. Der er noget med opdelingen i positiv (de tre første) og negativ (de to sidste), der ikke fungerer.

I går var jeg ude og undervise en gruppe iværksættere.
Uden at jeg tænkte over, hvad der skete, udviklede jeg en ny metode, som fungerede langt bedre.

I stedet for at dele repsonsen i positiv/negativ, delte jeg den i oplevelsesorienteret respons (billede og fortæller) og indholdsmæssig respons (indhold og effekt)

To adskilte responsforløb:

1. angiv det klareste billede & fortæl om en ting ved fortælleren, som du godt kunne lide

Opsamling.

2. Hvad var historiens tema og kan den forbedres, så den kan fortælles til en bestemt gruppe mennesker med et bestemt formål.

Opsamling.

Det var 100 % naturligt og der var ikke en, der så tvivlende ud - der var flere, der nikkede, da de forstod opdelingen - super. En måde, som jeg vil arbejde videre med.

Har du erfaringer med at give respons på en fortalt historie?
Har du erfaringer med at få respons på en fortalt historie?

No comments:

Artikel i Kommunikationen.dk

http://is.gd/sqmk0O - storytelling for en ny generation af ledere.